Членские взносы на 2017 год

Уважаемые яхтсмены, действующие члены ВФУ и вновь вступающие!

Для участия в соревнованиях, прохождения технического осмотра и обмера яхт, просим Вас оплатить членские взносы в ВФУ через ВФООдо 01 мая 2017 года.

Затверджено Радою ВФУ 26 березня 2005р.
Набуває чинності з 01 червня 2005р.
Зі змінами, затвердженими Радою ВФУ 28 червня 2006р.
Внесені зміни IV Конференцією ВФУ 24 січня 2010 р.
Зі змінами, затвердженими Радою ВФУ 11 лютого 2012р.
Зі змінами, затвердженими Радою ВФУ 07 лютого 2015р.
Зі змінами, затвердженими Радою ВФУ 06 лютого 2016р.
Зі змінами, затвердженими Радою ВФУ 18 лютого 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ

 

Це положення має на меті, чітке визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати вступних та членських внесків.

 1.  Сума вступних та членських внесків встановлюється Радою ВФУ на період до чотирьох років з можливістю щорічних (за необхідністю), корекцій Радою ВФУ.
 2. Сума вступного і членського внеску не може змінюватись протягом року.
 3. Вступні та членські внески від фізичних осіб та осередків надходять, виключно на рахунки тих територіальних федерацій де вони зареєстровані, з подальшим перерахуванням на рахунок ВФУ.
 4. Індивідуальні члени ВФУ, керівні особи ВФУ, судді національної категорії сплачують вступні і членські внески безпосередньо на рахунок ВФУ.
 5. Внески мають надійти до ВФУ до 01 травня поточного року, що має бути підтверджено надходженням коштів на рахунок ВФУ до 05 травня, та надходженням списків сплативших до 15 травня.
 6. Сума внесків встановлюється у національній валюті України.
 7. Сума внеску не залежить від календарної дати вступу до ВФУ.
 8. Після надходження, у встановлений термін, до ВФУ від територіальних федерацій коштів і списків членів, що сплатили встановлені внески, ВФУ надсилає на місця контрольні марки сплати внесків.
 9. Категорії платників із зазначеними сумами вступних і членських внесків
    Категорії платників Вступний Щорічний
  п/п   внесок внесок
  9.1 · Школярі
  · Військовослужбовці строкової служби 50 грн. 100 грн.
    · Студенти
  9.2 · Непрацюючі пенсіонери
  · Інваліди Звільняються від сплати
    З офіційним підтвердженням свого статусу відповідного внесків
   
  державного органу, звільняються від сплати внесків  
  9.3 · Всі інші члени ВФУ які не підпадають під визначення вище 100 грн. 200 грн.
    зазначених категорій
  9.4 · Почесні члени ВФУ Звільняються від сплати
    внесків
 1. До участі у змаганнях допускаються виключно ті члени ВФУ, у яких на момент реєстрації на участь у змаганнях наявна контрольна марка сплати внеску.
 2. У особи яка не сплатила членські внески на поточний рік призупиняється членство у ВФУ до моменту погашення нею заборгованості.
 3. У особи яка не сплачувала членські внески два роки поспіль припиняється членство у ВФУ.
 4. Надходження від вступних і членських внесків розподіляються за наступним:
  50% – ВФУ
  50% – Територіальні федерації Гроші перераховуються на рахунок ВФУ з наступним формулюванням:

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВФОО:

Громадська організація «Вітрильна федерація одеськой області», ЄДРПОУ: 40280572
ПАТ ПриватБан р/р: 26001054334707 у відділенні № 54 Южного ГРУ ПриватБанк МФО банку: 328704

Призначення платежу :
Безповоротна фінансова допомога у вигляді членського внеску на здійснення статутної діяльності, з обов’язковим зазначенням від кого ( Призвище, Імя, Побатькові)